Deze website gaat over het boek: ‘Voorbij de managementmaatschappij. De invloed van management op werk, democratie en vrijheid’. De auteur van het boek, Marjolein Quené, is historicus en bedrijfskundige. Ze werkte jaren in verschillende functies bij bedrijven en overheidsinstellingen en zag hierbij met lede ogen aan hoe de ‘modelmanager’ zijn zegetocht steeds verder uitbreidde.

Op deze website vindt u onder andere teksten uit het boek en teksten van Marjolein Quené over het boek (tabblad teksten) en publiciteit rond en over het boek (tabblad publiciteit). Onder het tabblad ‘verder lezen‘ staan andere artikelen van Marjolein Quené, tevens wordt hier verwezen naar verdere literatuur die aansluit bij ‘Voorbij de managementmaatschappij’.

Ondertussen is in de zomer van 2022 een herdruk verschenen, nu als paperback met een nieuwe omslag en een nieuw voorwoord, én de prijs is verlaagd.

Voorbij de managementmaatschappij

De afgelopen jaren heeft management de wereld veroverd. Overal zijn managers te vinden die het werk beter regelen, marktconform maken of de efficiëntie verhogen en zo veel geld uit organisaties weten te halen. Alles wordt tegenwoordig gemanaged – het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg, de overheid, de rechtsspraak, de politiek, de schone lucht, de natuur – waardoor er veel kapot wordt gemaakt. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

In Voorbij de managementmaatschappij onderzoekt Marjolein Quené niet alleen waarom management zo aantrekkelijk is, maar kijkt ook met een kritische blik naar hoe de managementleer onze samenleving, onze manier van werken en denken zo ingrijpend heeft kunnen veranderen. Aan de hand van filosofen als Hannah Arendt en Susan Neiman biedt Quené een hoopvol alternatief. Het ís mogelijk om op een andere manier naar onze maatschappij te kijken en onder het juk van het management vandaan te komen.

‘Marjolein Quené legt verbanden bloot waarvan je het bestaan altijd vermoedde, maar nooit kon benoemen.’ – Stevo Akkerman, journalist bij Trouw

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Lemniscaat in Rotterdam (2018). ISBN 978 90 477 1097 4. Prijs € 19,95.
Herdruk: uitgeverij Lemniscaat in Rotterdam (2022). ISBN 97890 47714507. Prijs € 17,99.

U kunt zich ook richten tot uitgeverij Lemniscaat voor uitnodigingen of spreekbeurten. Telefoon 010-2062929 of publiciteit@lemniscaat.nl.

Vormgeving omslag: Marc Suvaal / Vormgeving binnenwerk: Ab Bol.