In het boek is een uitgebreide literatuurverwijzing opgenomen. Op deze plaats staan andere artikelen van Marjolein Quené die verband houden met het gedachtegoed in het boek. Tevens wordt hier verwezen naar literatuur die interessant is als voorbereiding of vervolg op ‘Voorbij de managementmaatschappij’. Tot slot wordt hier verwezen naar artikelen of boeken waarbij een zekere overeenkomst of verwantschap te zien is met het gedachtegoed van ‘Voorbij de managementmaatschappij’.

Marjolein Quené. Brexit biedt kansen voor een diverser Europa. Trouw, 25 juli 2016.

Hans Achterhuis. De utopie van de vrije markt. Lemniscaat, 2015.

Susan Neiman, Morele helderheid. Goed en kwaad in de 21ste eeuw. AMBO, 2010.

Susan Neiman, Verzet en rede in tijden van nepnieuws. Lemniscaat, 2017.

Herman Tjeenk Willink, Groter denken, kleiner doen. Prometheus, 2018

Prof. Mr. Jaap Winter. Ontmenselijking van de grote onderneming. In: Ondernemingsrecht 2019/2. p. 3-9

Ewald Engelen, Draagvlak. In De Groene Amsterdammer, 24 januari 2019, p. 9

Film:  I, Daniel Blake (2016):

Film: The Big Short (2015).